Skip to main content

Table 1 Primers

From: Trichosanthin cooperates with Granzyme B to restrain tumor formation in tongue squamous cell carcinoma

P53 P53-qPCR-F TAGTGTGGTGGTGCCCTATG
P53-qPCR-R CCAGTGTGATGATGGTGAGG
BAD Bad-qPCR-F TACCTGCCTCTGCCTTCCA
Bad-qPCR-R CTGCTCACTCGGCTCAAACT
VEGFA VEGFA-qPCR-F AGGGCAGAATCATCACGAAGT
VEGFA-qPCR-R AGGGTCTCGATTGGATGGCA
GAPDH gapdh-qPCR-F GTCAACGGATTTGGTCGTATTG
gapdh-qPCR-R CATGGGTGGAATCATATTGGAA